Hydrogen as primary energy carrier

Ontwerp & Aanpak

Wat kunt u van ons verwachten? Wij bieden maatwerk, altijd passend bij uw situatie. In het plan kunnen de volgende onderdelen worden opgenomen:

Overzicht van de keten

Wij geven een overzicht van de waterstofketen; van duurzame energiebron tot eindgebruiker. We bekijken welke componenten/systemen nodig zijn, welke afwegingen er per component gemaakt moeten worden en welke mogelijke leveranciers er zijn. Het doel is om inzicht te krijgen in de verschillende afwegingen voor uw situatie die er in de keten zijn.

Eerste ontwerp

De ontwerpoverwegingen, de specifieke kenmerken van de huidige situatie, worden nader besproken en er wordt een eerste ontwerp gemaakt; van elektrolyse tot en met de opslag- en distributievaten om klanten te bedienen.

Prijsstelling

Een programma met prijsmechanismen voor waterstof gerelateerd aan de dieselprijs, aardgasprijs, elektriciteitsprijs, CO2-prijs, accijnzen en belastingen, en de toekomstige prijs van waterstof uit het netwerk wordt ook aangeboden.

Meer gedetailleerd ontwerp

Het ontwerp wordt verder geoptimaliseerd, rekening houdend met de veronderstelde capaciteiten van de verschillende componenten, het budget, en een eenvoudige kostprijsberekening.

Integraal ontwerp

Wij voorzien in een integraal ontwerp waarbij diverse complexe overwegingen leiden tot een geoptimaliseerd systeemontwerp. Zo bepalen we bijvoorbeeld het optimale opslag- en distributiesysteem op basis van seizoensinvloeden op de productie en (eventuele) afname, of van een nieuwe windturbine met geïntegreerde elektrolyse.

Business case

Het opzetten van een volwaardige business case ter ondersteuning van het integrale ontwerp.

Blijf op de hoogte en ontvang HYGRO updates via E-mail

Aanverwante expertises

Aanverwante pagina's

Gerelateerde projecten

Blijf op de hoogte en ontvang HYGRO updates via E-mail