Hydrogen as primary energy carrier

Testproject: zelfvoorzienend energiesysteem kantoorgebouw

X close

X close

In dit project testen we of een kantoorpand zelfvoorzienend kan worden in zijn energievoorziening. Het te ontwerpen energieopslagsysteem zal onder andere waterstofproductie, -opslag en -gebruik combineren voor de voorziening van elektriciteit en warmte.

Het project heeft de volgende doelstellingen:

  • Het bouwen van een kleine proefopstelling zodat de verhoging van de efficiëntie van elektrolyse verder door ontwikkeld kan worden.
  • Een testopstelling en omgeving voor het verbeteren van de efficiëntie van een elektrolyser door gebruik te maken van pulsed power.
  • De ontwikkeling van een demonstratieproject, waarbij onderzocht wordt of een gebouw “autarkisch” gemaakt kan worden door gebruik te maken van de zonnepanelen op het dak.

Waterstof ook voor kantoorgebouwen

Het zelfvoorzienende energiesysteem voor innovatiehub Titaan, in Den Haag, moet mogelijk worden gemaakt door gebruik te maken van waterstofproductie via elektrolyse, gevoed door de zonnepanelen op het dak. De opslag van de waterstof gebeurt in drukvaten, en vervolgens wordt deze op de noodzakelijke momenten omgezet naar elektriciteit en warmte door gebruik te maken van een brandstofcel. Onderzocht wordt of een eventueel overschot aan energie terug geleverd kan worden aan een warmtenet. De elektrolyse testopstelling, bedoeld voor onderzoek en ontwikkeling is ondertussen in Titaan in gebruik genomen. De verwachting is dat eind 2024 alle testen met de elektrolyser afgerond zijn en er goed inzicht is verkregen of het mogelijk is om het Titaan kantoor zelfvoorzienend te maken met behulp van waterstof.

Efficiëntie van elektrolyse proces

De verwachting is dat de efficiëntie van het elektrolyse proces in kantoorgebouw Titaan op een vergelijkbare manier kan worden verbeterd, zoals HYGRO dit ook met de waterstofwindmolen in de Wieringmeer doet. Alleen nu door integratie met zonne-energie. Cruciaal bij deze ontwikkeling is dat het systeem moet kunnen werken onder dynamische omstandigheden, zodat het direct gekoppeld aan wind of zonne-energie optimaal functioneert. Door het verbeteren van de efficiëntie van het waterstofproductieproces neemt de terugverdientijd, en daarmee de haalbaarheid, van waterstof energieopslagsystemen voor (kantoor)gebouwen significant toe.

De ambitie is om Titaan het eerste kantoorpand te maken dat, door middel van waterstof, zelfvoorzienend is in zijn energievoorziening. Het te ontwerpen energieopslagsysteem zal onder andere waterstofproductie, -opslag en -gebruik combineren voor de voorziening van elektriciteit en warmte.

Samenwerking

HYGRO Technology is binnen het project verantwoordelijk voor de simulatie en het ontwerp van het energiesysteem en de elektrolyser testopstelling. Huygens Engineers levert een bijdrage aan de ontwikkeling en realisatie van de testopstelling en aanpassing van de vermogenselektronica van de elektrolyser. Unknown Group levert de energiedata van het kantoorgebouw Titaan aan. Gemeente Den Haag ondersteunt deze ontwikkeling middels een subsidie om samenwerking tussen innovatieve ondernemers in Den Haag te stimuleren.

Voordelen

  • Door gebruik van waterstof geen last van netcongestie;
  • Ook energie aanwezig als er geen zonne- of windenergie beschikbaar is, door opslag van waterstof;
  • Door constante energiebeschikbaarheid wordt de business case positiever, dan bij het toepassen van alleen zonne- of windenergie;
  • Warmteproductie brandstofcel kan worden ingezet voor verwarming;
  • Het systeem kan dienen als noodstroomvoorziening.

Meer weten over dit project? Neem contact ons op.

Stuur HYGRO een bericht

Blijf op de hoogte en ontvang HYGRO updates via E-mail

Blijf op de hoogte en ontvang HYGRO updates via E-mail