Hydrogen as primary energy carrier

Corporate story

Wij, net als u en vele anderen, zien dat er een verandering nodig is.

Om precies te zijn, we moeten anders met deze aarde omgaan. Daarvoor moeten we ons energiesysteem opnieuw inrichten en de energietransitie gaan versnellen.

Wij zien dat er een combinatie van energiebronnen nodig is, om iedereen van een tijdige energielevering tegen betaalbare kosten te kunnen voorzien.

Maar, wat zijn eigenlijk onze behoeften?

We hebben energie nodig. Elke dag, de hele dag en precies op het moment dat het ons uitkomt. En graag tegen een betaalbare prijs. De meeste mensen zijn zich er niet eens van bewust dat ze deze behoefte hebben, noch hoe in deze behoefte wordt voorzien. Je doet het licht aan, neemt een douche, haalt een kop koffie, start je auto, stapt in de trein, start je computer, gebruikt de oven, gebruikt je telefoon, vliegt de hele wereld over, en ga zo maar door. De hele dag door gebruiken we energie, ook al beseffen we dat vaak niet. Over het algemeen vinden we het heel vanzelfsprekend dat er energie beschikbaar is.

In ons huidige systeem worden we vooral door fossiele brandstoffen in onze energiebehoeften voorzien. Maar daar willen we zo snel mogelijk vanaf, van die fossiele brandstoffen en wel om meerdere redenen. Er is en wordt daarom al veel geïnvesteerd in duurzame oplossingen, zoals elektriciteitsopwekking uit wind- en zonne-energie. De elektriciteitsproductie door wind- en zonne-energie groeit snel, wat geweldig is, maar het loopt ook tegen een aantal nadelen aan. Zo is er ondertussen een overbelasting van het net en moet de infrastructuur flink worden uitgebreid. Dat leidt weer tot aanzienlijke extra kosten alsook dat het een grote visuele en ruimtelijke impact zal hebben op onze omgeving.

Vraag en aanbod op elkaar afstemmen

Maar er is ook een probleem met de afstemming van vraag en aanbod. In het huidige systeem is er een mismatch tussen productie en gebruik. Wat leidt tot dure energie en inefficiënt gebruik. De huidige situatie voldoet dus niet geheel aan onze behoeften: de energie is niet altijd op het juiste moment, op de juiste plaats en in de juiste volumes beschikbaar, waardoor het op zijn tijd inefficiënt en kostbaar is.

Energiemix

Dus, we hebben een energiemix nodig om in onze energiebehoeften te voorzien. Tijdens onze studie naar de productie van groene waterstof direct bij de bron, de windturbine, hebben we alles geleerd over groene waterstof; over de waterstofketen en over hoe je die waterstof het meest efficiënt van a naar b krijgt.

Wij zien hier een kans die in een keer meerdere problemen oplost, én zowel duurzaam als kostenefficiënt is. Door op deze wijze groene waterstof te produceren, worden diverse inefficiënties opgelost; zowel in het productieproces van energie als in het transport én de levering. En dan is het ook nog eens gemakkelijk op te slaan.

Met deze oplossing kunnen we dus wel duurzame energie aanbieden op het juiste moment, tegen de juiste prijs, elke dag, de hele dag en overal.

Extra voordelen

Dankzij de productie van groene waterstof direct bij de bron, realiseren we meteen diverse andere klimaatdoelstellingen op een kostenefficiënte en snellere manier. En aangezien onze oplossing eenvoudig op te schalen is, dalen de productiekosten ook snel.

Stel dat we nu waterstofwindturbines op zee zouden plaatsen in plaats van de reguliere windturbines die elektriciteit leveren? Dan bereiken we onder andere de volgende zaken:

  1. 2,1 keer meer energieproductie per km2 (waardoor er dus minder ruimte op zee nodig is, er minder onderbrekingen van het zeeleven zijn en minder maritieme bewegingen nodig zijn).
  2. 2,4 keer meer CO2-reductie (zo realiseren we veel sneller die klimaatdoelen!)
  3. De productie van drie keer zoveel waterstof (vergeleken met eerst elektriciteit leveren aan het net en dan omzetten in waterstof).
  4. Een veel beperktere ruimtelijke & visuele impact (om de energie aan land te krijgen, zijn geen grote transformatoren, netaansluitingen, elektriciteitsstations etc. nodig. We gebruiken de (bestaande) pijpleidingen die in zee liggen en die onder de grond hun route op land vervolgen).
  5. Er is minder subsidie nodig.
  6. De leveringszekerheid voor de lange termijn is georganiseerd.

Daarbij kan groene waterstof worden ingezet in Nederland waar nu geworsteld wordt met de stikstofregelgeving, zoals bouwplaatsen, boerderijen en de mobiliteitsmarkt.

Onze modellen, studies en expertise onderschrijven bovenstaande claims. Wilt u meer lezen over onze technologische kennis en expertise? Wilt u weten hoe wij bovenstaande denken te realiseren? Lees dan onze uitgebreide blog of een eerste introductie op onze kennis.

Laten we samen deze energietransitie versnellen!

Blijf op de hoogte en ontvang HYGRO updates via E-mail

Aanverwante pagina's

Blijf op de hoogte en ontvang HYGRO updates via E-mail