Hydrogen as primary energy carrier

Benut volledige potentieel van windenergie met waterstofturbines

De huidige ontwerpen voor windturbines geven prioriteit aan economische optimalisatie om elektriciteit tegen de hoogste prijzen op te wekken en tegelijkertijd de kosten te minimaliseren. Met deze aanpak wordt echter niet alle beschikbare windenergie benut en worden de technische grenzen van het rendement van windenergie niet bereikt. Met onze geavanceerde technologie en expertise staan we klaar om u te helpen de efficiëntie van uw windturbine of windpark te verbeteren. We zijn ook actief op zoek naar partnerschappen voor de ontwikkeling van windparken. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u deze mogelijkheden verder wilt onderzoeken.

HYGRO biedt geavanceerde technologie, diensten en deskundig advies voor de directe productie van waterstof uit wind. Ontdek waarom dit een game changer is

Door waterstof rechtstreeks uit windturbines te produceren, kunnen we een veel grotere hoeveelheid windenergie opvangen. Dit maakt een hogere energieopbrengst per turbine mogelijk, waardoor een geheel nieuw economisch optimum voor windenergie ontstaat. Door elektrolyse in windturbines te integreren en ze aan te sluiten op waterstof pijpleidingen, kunnen we meer windenergie per beschikbare ruimte-eenheid per turbine opwekken en tegen lagere kosten aan eindgebruikers leveren


X close

X close

Verdubbel het vermogen, verlaag de kosten;
Conventionele windturbines: meer vollasturen, maar minder elektriciteit bij harde wind

Grotere turbines vangen meer windenergie op grotere hoogtes, maar door turbines specifiek voor harde wind te ontwerpen, stijgen de kosten per kWh bij gebruik van elektrische infrastructuur. Om de kosten laag te houden, worden kleinere generatoren gebruikt, wat resulteert in minder stroomopwekking bij veel wind.

Door waterstof rechtstreeks uit windturbines te produceren, kunnen we een veel grotere hoeveelheid windenergie opvangen. Het gebruik van pijpleidingen om de waterstof energie te distribueren kan de kosten van de benodigde infrastructuur 20 keer verlagen.

Steeds grotere windturbines, maar kleinere generatoren

Naarmate de windturbines groter worden, daalt de marktprijs van elektriciteit tijdens perioden met veel wind. De kosten van elektrische componenten stijgen ook, wat resulteert in een sub-optimale balans tussen turbine grootte en stroomopwekking. Deze beperking leidt ertoe dat moderne turbines minder elektriciteit produceren dan hun technische mogelijkheden toelaten, omdat ze economisch geoptimaliseerd zijn voor het gebruik van elektrische infrastructuur.

Door waterstof rechtstreeks uit windturbines te produceren, kunnen we een veel grotere hoeveelheid windenergie vastleggen. Het gebruik van pijpleidingen om de waterstof energie te distribueren kan de kosten van de benodigde infrastructuur 20 keer verlagen.

Gasleidingen: goedkoper en inherente opslag

Het transporteren van energie in de vorm van gas is goedkoper dan elektriciteit. Aansluitingen op het gasnet zijn ongeveer 20 keer goedkoper dan gelijkwaardige aansluitingen op het elektriciteitsnet. Bovendien kunnen gaspijpleidingen fungeren als opslagsystemen door de druk te reguleren, waardoor de effecten van een energie-onbalans of overaanbod als gevolg van harde wind worden beperkt. Waterstof pijpleidingen bieden nieuwe economische optimalisatiemogelijkheden voor windenergie.

Wind geïntegreerd met waterstof: een veelzijdige kostenverlaging

Door elektrolyse rechtstreeks in windturbines te integreren, elimineren we meerdere conversie stappen en de behoefte aan dure elektrische componenten. Het gebruik van meer betaalbare pijpleiding verbindingen brengt een revolutie teweeg in de economische aspecten van windenergie.

Windmolenparken met waterstof: verdubbeling van de opbrengst tegen lagere kosten per MWh

Het optimaliseren van de afstand tussen turbines en het gebruik van pijpleiding infrastructuur in plaats van traditionele kabels verhoogt de energieopbrengst aanzienlijk en verlaagt de kosten per megawattuur (MWh). Door gebruik te maken van beschikbare technologieën en de generator capaciteit te optimaliseren, kunnen we 60% meer energie opwekken tegen lagere kosten per MWh dan met elektriciteit alleen.

Betaalbare waterstof: innoveren en opschalen

Terwijl grootschalige netgekoppelde elektrolyse-installaties en innovatie zullen bijdragen aan kostenverlagingen in de waterstof-sector, is het opwekken van meer en goedkopere windenergie met waterstof turbines al haalbaar met de huidige technologie. Systeemintegratie en het opschalen van de productie van elektrolyse stapels zijn essentieel. Een duidelijk wettelijk kader en een stijgende vraag naar waterstof zullen de kosten op natuurlijke wijze doen dalen en mogelijk de kostenniveaus van windenergieproductie met elektriciteit overtreffen.

Waterstof: meer en goedkopere windenergie mogelijk maken

Waterstof-turbines, met grotere generatoren in verhouding tot de lengte van de bladen, en waterstof windparken, geoptimaliseerd voor de afstand tussen de turbines, bieden een hogere energie-output bij sterke wind en zorgen tegelijkertijd voor een kosteneffectieve levering aan eindgebruikers. De lage transportkosten en inherente opslagmogelijkheden van waterstof maken het een ideale energiedrager.


Geïnteresseerd in de mogelijkheden? Bel ons of vul ons contactformulier in en we bespreken graag hoe we aan uw specifieke eisen kunnen voldoen.

Of lees onze longread: Verdubbel de energie uit wind, met waterstof als primaire energiedrager (Engels)


Stuur HYGRO een bericht

Blijf op de hoogte en ontvang HYGRO updates via E-mail

Blijf op de hoogte en ontvang HYGRO updates via E-mail