Hydrogen as primary energy carrier

Groene waterstof met HYGRO waterstofmolen

X close

X close


Sinds 2021 draait de waterstofmolen op het ECN Windturbine Testveld Wieringermeer. Met deze turbine is een belangrijke stap gezet in de productie van groene waterstof. Het project maakt een integraal onderdeel uit van ‘Duwaal’, een initiatief om de regionale afzet van waterstof te ontwikkelen. Een waterstofmolen is een windturbine waarbij de elektrolyse direct bij de bron aangesloten wordt. Dankzij deze integratie kan de turbine bijzonder efficiënt zowel groene elektriciteit als groene waterstof produceren.

Elektrolyse direct bij de bron

Bij dit project zijn de windturbine en de elektrolyse nog fysiek gescheiden, maar wel al op elkaar afgestemd. Dankzij deze afstemming worden conversieslagen en bijbehorende energieverliezen voorkomen. Met de komst van de eerste waterstofmolen wordt een belangrijke stap gezet om groene waterstof betaalbaar te maken. Daarnaast draagt het ook bij aan de ontlasting van het overbelaste elektriciteitsnet in de regio. Tegelijkertijd wordt ook de problematiek van de opslag van duurzame elektriciteit ondervangen. HYGRO maakt gebruik van een 4 MW-turbine met een tiphoogte van 180 meter. Bij een volgende molen wordt de elektrolyser geïntegreerd in de waterstofmolen.

Onderdeel van waterstofketen

De windmolen van HYGRO is de eerste stap in de waterstofketen. Bij dit project tonen we aan dat naast de vermeden energieverliezen, het elektrolysesysteem zelf significant efficiënter is dan gangbaar wordt gedacht. Ten opzichte van de grootschalige aan het elektriciteitsnet gekoppelde elektrolyseplannen, kan er veel meer waterstof uit de windenergie gewonnen worden, tegen veel lagere kosten. Dankzij zowel de efficiëntiewinst als de toepassing in vervoer wordt veel CO2-uitstoot en geluids-, NOx- en fijnstofemissies voorkomen.

Samenwerking

De windmolen is gerealiseerd met financiering van Triodos Bank en duurzame beleggingsinstelling Meewind. Op dit moment wordt groene elektriciteit opgewekt met wind energie al geleverd aan consumenten en zakelijke klanten via energieleverancier Greenchoice. Op korte termijn zal de door ENERCON geleverde windturbine ook worden gebruikt voor waterstof productie. De waterstofmolen is onderdeel van het project Duwaal waar onder andere wordt samengewerkt met RVO Nederland, Ontwikkelingsbedrijf NHN, New Energy Coalition (NEC), AVIA Marees en TNO.

Lees verder over project Duwaal

Of luister naar de Podcast van NHN over de waterstofmolen van HYGRO


Neem contact met ons op door onderstaand formulier in te vullen.

Stuur HYGRO een bericht

Blijf op de hoogte en ontvang HYGRO updates via E-mail

Blijf op de hoogte en ontvang HYGRO updates via E-mail