Hydrogen as primary energy carrier

Van Pallandt en Martina Cornelia

Onderzoek haalbaarheid waterstof direct uit wind van Pallandt Zuid-Holland
X close
Onderzoek haalbaarheid waterstof direct uit wind van Pallandt Zuid-Holland

Onderzoek haalbaarheid waterstof direct uit wind van Pallandt Zuid-Holland

X close

Windpark Van Pallandt, eigendom van Eneco, is toe aan vervanging. Ook Windpark Martina Cornelia nadert over een paar jaar einde levensduur. Het idee is om de verouderde windmolens in de Van Pallandtpolder samen met het aangrenzende windpark Martina Cornelia te vervangen, waarbij de bestaande 11 turbines worden teruggebracht naar minder maar efficiëntere turbines.

Innovatie bestaande windparken

De kern van dit project is de innovatie van het bestaande windparken Van Pallandt en Martina Cornelia. De huidige windturbines dienen vervangen te worden. De Samenwerkende Producenten willen dit mogelijk maken met behulp van modernere typen windmolens, specifiek geoptimaliseerd voor het leveren van energie ten behoeve van waterstof elektrolyse.

Om die reden zijn de lokale energiecoöperatie Deltawind, Eneco en HYGRO in overleg getreden met de gemeente over het starten van een zogeheten Milieueffectrapportage (MER). Een milieueffectrapportage brengt de effecten van het vervangen van de turbines op het milieu concreet in beeld. De verwachte gevolgen worden beschreven in een milieueffectrapport. Zo kan de overheid de milieueffecten meenemen bij haar besluit over het plan of project. Er wordt onder andere zorgvuldig gekeken naar de afstand tot de bebouwing, de hoogte van de windturbines landschappelijke inpassing, veiligheid en ecologie.

Om het onderzoek te starten is formeel geen toestemming nodig van de gemeenteraad. Maar vanwege de gevoeligheid van het onderwerp en het eerdere uitgangspunt dat luchtvaartverlichting onwenselijk is, hebben de ontwikkelaars er voor gekozen vroegtijdig met de gemeente in gesprek te gaan. Wanneer er na het onderzoek een vergunning zou worden aangevraagd, zou de gemeente alsnog kunnen beslissen hieraan geen medewerking te verlenen. Er was binnen de gemeenteraad geen meerderheid voor steun aan het onderzoek tot dusver. De initiatiefnemers gaan met elkaar in gesprek over de gevolgen van deze stemming in de gemeenteraad.

Samen met Eneco en Delta Wind

In samenwerking met Eneco en Deltawind is HYGRO een van de drie Samenwerkende Partners die dit project graag zouden willen ontwikkelen. HYGRO's voornaamste bijdrage zou liggen in het leveren van de kennis en technologie om windenergie direct bij de bron om te zetten in groene waterstof.

WaterstofHUB nabij windpark

HYGRO ziet mogelijkheden een waterstofHUB in de nabijheid van het windpark te ontwikkelen, waar de geproduceerde waterstof onder hoge druk kan worden opgeslagen in HYGRO-iBundles voor verder transport. Hierbij zal HYGRO putten uit de ervaring die is opgedaan bij het Noord-Hollandse project Duwaal.

Stuur HYGRO een bericht

Blijf op de hoogte en ontvang HYGRO updates via E-mail

Gerelateerde projecten

Blijf op de hoogte en ontvang HYGRO updates via E-mail