Hydrogen as primary energy carrier

Project Duwaal


Duwaal: groene waterstof produceren, distribueren, tanken en rijden in Noord-Holland

Duwaal is een serie van deelprojecten in Noord-Holland waar HYGRO aan deelneemt. Ons doel? Waterstof produceren en aanbieden tegen kosten die vergelijkbaar zijn met die van diesel. Hiervoor zullen wij ook (in samenwerking) tankstations bouwen waar groene waterstof getankt kan worden. Om dit te bereiken, stemmen we de hele keten op elkaar af. Vandaar ons motto "Van Wind tot Wiel".

kaart waterstoftankstations noord-holland duwaal
X close
kaart waterstoftankstations noord-holland duwaal

kaart waterstoftankstations noord-holland duwaal

X close


Hoofdpunten van het project:

Waterstofproductie direct in of bij een windturbine.

 • Opslag, transport en distributie van hogedruk waterstof. Van de windmolen die waterstof produceert naar vijf verschillende waterstoftanklocaties.
 • Inkoop en beheer van 50 tot 100 waterstofvrachtwagens.

Door alles in één keer te realiseren, hebben we vanaf het begin schaal en volume. We benutten de kansen die waterstof biedt optimaal. Hiermee doorbreken we het kip-ei dilemma en maken we financiering mogelijk.

Toekomstige waterstofprojecten kunnen profiteren van onze aanpak. Ze kunnen gebruik maken van ons transport- en distributiesysteem. Met als resultaat een kostenverlaging.

Het project Duwaal wordt mede dankzij financiële ondersteuning door GroenvermogenNL en RVO gerealiseerd. Vanuit de DEI+ heeft HYGRO van RVO en GroenvermogenNL een subsidie ontvangen van €11,8 M om een 5MW elektrolyser te realiseren, 4 waterstoftankstation en 66 iBundles.

Tijdens het Duwaal project zal een elektrolyser van 5 MW naast de windturbine in de Wieringerwerf worden gerealiseerd. De waterstof wordt via een 5 kilometer lange pijpleiding naar een hubstation naast de A7 getransporteerd. Er is een waterstoftankstation op het hubstation en een docking station om de intelligente hogedruk verwisselbare opslag op 100 MPa (iBundles) te vullen. In dit project worden deze iBundles ook ontwikkeld. De waterstof wordt met iBundles naar satellietstations getransporteerd. De satellietstations kunnen vervolgens op basis van cascade voertuigen vullen op 350 en 700 bar zonder compressor. Voor de tankstations wordt ook een vulprotocol ontwikkeld om snel te tanken, de koelvraag tegelijkertijd te beperken en de waterstof retourdruk in de iBundles te verminderen. Het doel van het project is om een netwerk van tankstations te creëren die worden verhuurd op basis van een schaalbare capaciteit (vraag) per dag.

HYGRO Energy is eigenaar en exploitant van de keten. HYGRO Technology is de systeemintegrator met verschillende strategische leveranciers. Avia-Marees verzorgt de verschillende locaties en zal de vraag naar waterstof actief stimuleren. Ontwikkelingsbedrijf NHN zorgt voor promotie en kennisverspreiding. TNO zal alle verwachte energie- en efficiëntiewinsten valideren. Het project is in 2022 gestart en loopt tot en met 2025

Onze samenwerking

Duwaal is opgezet door een groep bedrijven, waaronder HYGRO. We krijgen hierbij ondersteuning van New Energy Coalition en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Zodat we gezamenlijk en tegelijkertijd vraag en aanbod van waterstof in Noordwest-Nederland organiseren. Verschillende partijen hebben zich al bij ons initiatief aangesloten en we zijn bezig om diverse deelprojecten in de praktijk te realiseren. Het project Duwaal wordt mede dankzij financiële ondersteuning door GroenvermogenNL en RVO gerealiseerd.

Waarom samenwerken?

Samenwerking is cruciaal om projecten te prioriteren die bijdragen aan een snelle doorbraak van de waterstofeconomie. We werken vanuit een gezamenlijke visie op de uiteindelijke vorm van de waterstofketen. Binnen het project Duwaal vinden we, naast goede afstemming, dat opschaling en volume belangrijk is. Ons doel is om een publiek toegankelijk transport- en distributiesysteem voor waterstof te creëren, net zoals bij elektriciteit en aardgas nu al het geval is.

De betekenis van Duwaal

Onze naam, Duwaal, is afgeleid van het woord 'duaal', wat 'tweeledig' betekent. Voor een soepele implementatie van ons project is het belangrijk om gelijktijdig vraag en aanbod te creëren binnen een stimulerend kader. Deze 'duale' aanpak voorkomt dat er een situatie ontstaat die verdere ontwikkeling kan belemmeren.

Details van het project:

In de Wieringermeer realiseert HYGRO een windturbine met geïntegreerde elektrolyse voor de productie van waterstof met:

  • ENERCON 4 MW-windturbine;
  • 5 MW-elektrolysesysteem.
  • Uitwissel- en schaalbaar 1.000 bar opslag- en distributiesysteem (iBundles).
  • Publieke tanklocaties:
  • NXT Boekelermeer (Alkmaar) is in samenwerking als eerste gerealiseerd;
  • AVIA Marees en HYGRO hebben een Letter of Intent (LOI) getekend om op de locatie van AVIA Marees in Wieringerwerf langs de A7 een hub-tankstation te realiseren om op 350 en 700 bar waterstof (H2) te tanken;
  • AVIA Marees heeft met deze LOI ook hun intentie uitgesproken om vier satelliet tankstations te realiseren met HYGRO voor 350 bar en 700 bar toepassingen.

  De duurzaam geproduceerde waterstof wordt gebruikt in zogenaamde brandstofcel-elektrische vrachtwagens, bestelbussen of andere waterstof elektrische toepassingen zoals aggregaten voor op bouwplaatsen. Naast CO2-uitstoot wordt hierdoor ook geluids-, NOx- en fijnstofemissies voorkomen. Het project geeft een doorkijk naar de energie-infrastructuur van de toekomst.


  Meer weten over Duwaal, de tankstation locaties of HYGRO?
  Neem contact met ons op.

  waterstof tanken noord-holland duwaal

  Stuur HYGRO een bericht

  Blijf op de hoogte en ontvang HYGRO updates via E-mail

  Aanverwante expertises

  Aanverwante pagina's

  Gerelateerde projecten

  Blijf op de hoogte en ontvang HYGRO updates via E-mail