Hydrogen as primary energy carrier

Verduurzaming boerenbedrijf door gebruik waterstof

Agrifieldlab waterstof boerderij energieneutraal landbouw
X close
Agrifieldlab waterstof boerderij energieneutraal landbouw

Agrifieldlab waterstof boerderij energieneutraal landbouw

X close

HYGRO zal deelnemen aan een project dat verduurzaming van de agrarische sector als doel heeft. De rol die waterstof kan gaan spelen rondom de verduurzaming in deze sector, komt centraal te staan. HYGRO zal zich binnen Fieldlab Waterstof bezighouden met de pilot ‘Productie, opslag en levering waterstof’. Reden voor het ontstaan van de innovatiehub is dat waterstof een steeds belangrijkere rol speelt in de energietransitie.

Energiestudie, basisontwerp en business case

HYGRO zal binnen Fieldlab Waterstof onderzoek doen naar het produceren en toepassen van groene waterstof op basis van zonne- en windenergie bij agrarische ondernemingen. Daarnaast onderzoekt HYGRO de mogelijkheid tot het opslaan van de waterstof en aansluiting op het door HYGRO ontwikkelende distributienetwerk van waterstof in Nederland. De haalbaarheid zal worden getest middels een energiestudie bij agrariërs, het maken van een basisontwerp en het uitwerken van een business case.

Grootste waterstofhub Noordwest-Europa

De recente toekenning van de hydrogen valley status aan Noord-Holland heeft de ontwikkeling op het gebied van waterstof in een stroomversnelling gezet. De start van het Agri Fieldlab project is hier een mooi voorbeeld van. Het uiteindelijke doel van Noord-Holland is om tegen 2050 één van de grootste waterstofhubs van Noordwest-Europa te zijn.

‘Waterstof biedt kansen’

Esther Lunenborg, Project Developer HYGRO: “Veel agrarische bedrijven hebben de wens om zelf energie op te wekken, en hebben vaak veel ruimte voor zonnepanelen. Ze hebben niet altijd de mogelijkheid om de elektriciteit terug te leveren. Waterstof biedt hier kansen. In Agri Fieldlab gaan we aan de slag om de haalbaarheid van waterstofproductie, opslag en leveringssysteem bij agrarische bedrijven te onderzoeken. Hierbij is opslag en matchen van vraag- en aanbod cruciaal. Om op het juiste moment de juiste hoeveelheid waterstof beschikbaar te hebben, en overschotten kwijt te kunnen. Daarom onderzoeken we ook hoe agrarische bedrijven aangesloten kunnen worden op het distributienetwerk dat door HYGRO wordt opgezet in Nederland.” HYGRO produceert hoogwaardige, betaalbare en groene waterstof, die wordt gewonnen uit wind- en/of zonne-energie. Daarnaast ontwikkelt HYGRO ook de distributieketen voor transport van waterstof.

EFRO project Fieldlab Waterstof in Agri NHN

Het EFRO project Fieldlab Waterstof in Agri NHN is een publiek-private samenwerking waarbij niet voor, maar juist met ondernemers wordt samengewerkt. Het project wordt medegefinancierd door de Rabobank, New Energy Coalition, Kansen voor West en de Europese Unie. Greenport Noord-Holland Noord, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en New Energy Coalition realiseren met agrarisch ondernemers en diverse andere betrokkenen een Fieldlab voor toepassing van waterstof in de agrisector. Het Fieldlab Waterstof in Agri moet de praktijkomgeving zijn waar bedrijven, kennisinstellingen en overheden samenwerken aan waterstoftoepassingen en -infrastructuur.

Blijf op de hoogte en ontvang HYGRO updates via E-mail

Blijf op de hoogte en ontvang HYGRO updates via E-mail